Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 3001B "Minor"

Rok výroby/ Production: 1956/58 (Tesla Přelouč, n.p.)

Elektronky/ Tubes: 1H34, 1F34, 1AF34, 1L34


Popis: Přenosný kabelkový šestiobvodový superhet (SV) s napájením z vestavěné anodové baterie 67,5V a žhavicí baterie 1,4V. Kruhový reproduktor o prům. 95 mm, plastová skříň v různobarevném provedení, ozdobné pásky z eloxovaného hliníku, výsuvné držadlo. První přenosný přijímač s feritovou anténou. Do přijímače se dal místo anodové baterie zasunout adapter pro napájení ze sítě 220V/50Hz, do prostoru pro žhavicí monočlánek se pak vložil pomocný filtrační kondenzátor stejného tvaru a rozměrů.


Description: Portable AM tube superhetodyne powered from anode battery 67,5V and heating cell 1,4V. Round speaker 95 mm, plastic cabinet in various color, metal lines, ferrite antena. Available for 220V/50Hz power supply adapter.