Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 314B "Luník"

Rok výroby/ Production: 1962/63 (Tesla Bratislava, n.p.)

Tranzistory/ Transistors: 3x OC170, 105NU70, 160NU70, 2x 101NU71, 2x 1NN41


Popis: Tranzistorový AM (KV, SV, DV) superhet s napájením z vestavěných monočlánků 6x 1,5V. Klávesy pro přepínání vlnových rozsahů, vypínání a tónovou clonu, ovládání hlasitosti a ladění, feritová anténa, přípojka na vnější anténu, oválný reproduktor. Bakelitová skříň, plastová maska, skleněná stupnice, papírová zadní stěna, plošné spoje. Vývozní verze s teleskopickou anténou a odlišným provedením stupnice.


Description: All transistor AM (SW, MW, LW) superheterodyne powered from 6x 1,5V cells. Waveband, switch off and tone control keyboard, tuning/volume knobs, ferrite antena, external antena connector, oval speaker. Bakelite cabinet, plastic mask, glass scale. Export version with telescopic antena and different scale.