Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 315A "Sonatina"


Rok výroby/ Production: 1959/61 (Tesla Praha - Hloubětín, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECH81, EBF89, PCL82, PY82

Cena / Price (1961): 550,- Kčs


Popis: Šestiobvodový (KV, SV, DV) superhet s napájením ze střídavé sítě. Polouniversální napájení se žhavicím transformátorem, plošné spoje. Kruhový reproduktor 130 mm, stupnice z plexiskla, bakelitová skříň, bílá plastová maska.

Sonatina je doslova malá sonáta. Jako hudební termín, sonatina nemá přísnou definici, je to spíše o titul, použitý skladatelem na kus, který je v základní sonátové formě, ale je kratší, lehčí charakter, nebo více technicky elementární než typická sonáta


Description: 6 circuit AM (SW, MW, LW) superheterodyne, powered from AC net 120-220V/50Hz. Heating transformer, direct 220V rectifier, printed circuit board, round speaker 130 mm, bakelite cabinet, plastic mask, plexiglass scale.