Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 332A "Mimoza"

Rok výroby/ Production: 1966 (Tesla Bratislava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECH81, EBF89, ECL86

Popis: Šestiobvodový AM (2x KV, SV) superhet s napájením ze střídavé sítě. Tlačítkové přepínání vlnových rozsahů a vypínání přijímače, plošné spoje. Oválný reproduktor 100 x 160 mm, selenový usměrňovač PM28RA, stupnice z plexiskla, plechová děrovaná maska, bakelitová skříň.

Přijímač se vyvážel do Rumunska a zřejmě i do Albánie. Na čs. trhu se objevil jen jako exportní souběh.


Description: 6 circuit AM (2x SW, MW) superheterodyne powered from AC net 120-220V/50Hz. Keyboard function switch, selenium rectifier PM28RA, printed circuit board, oval speaker 100 x 160 mm, plexiglass scale, bakelite cabinet, metal mask.

Receiver was exported to Romania and probably Albania.