Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 338AB "Toccata"

Rok výroby/ Production: 1971/72 (Tesla Bratislava, n.p.)

Polovodiče/ Semiconductors: 3x OC170, 2x GF506, 2x KC508, GC511/521, GA201, GA202, 2-GA206, KA501, 2x KY701R


Popis: Stolní tranzistorový superhet (VKV OIRT, KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě 220V nebo z vestavěných baterií 4x 1,5V. Oválný reproduktor, feritová anténa, plošné spoje. Dřevěná skříň, stupnice z plexiskla, přípojka pro externí napájení, magnetofon, gramofon, reproduktor a anténu.

Toccata neboli česky tokáta je rytmická skladba, tedy opak zpěvné kantáty. Forma mívá obvykle volný ráz, charakter skladby je energický. V tokátách se obyčejně dodržuje stále stejné, často rychlé tempo bez rubat. Přispívá to k ráznému charakteru. V tomto hudebním útvaru dominuje rytmus, nikoli melodie.


Description: Table transistor AM/FM superheterodyne powered from 220V/50Hz or 4x 1,5V cells. Oval speaker, ferrite antena, printed circ. boards. Wooden cabinet, plexiglass scale, connector for external power, tape recorder, gramoplayer, speaker and antena.