Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 3601A "ST100"


Rok výroby/ Production: 1972/74 (Tesla Bratislava, n.p.)

Cena/ Price (1973) 3170,- Kčs


Popis: Tranzistorový 13+8 obvodový VKV (65,5 - 104,5 MHz) stereofonní tuner s napájením ze střídavé sítě 220V/50Hz. Tlačítkové přepínání stereo příjmu, AFC a šumové brány, indikátory vyladění a síly signalu. Dřevěná skříň, kovový panel. Zajímavostí tuneru byla možnost ladit i v mezipásmu mezi oběma VKV normami, kde bylo možné poslouchat okolní radiový provoz bezpečnostních a záchranných složek.


Description: All transistor 13+8 circuit FM (65,5 - 104,5 MHz) stereo tuner powered from AC net 220V/50Hz. Keyboard function switches, tuning indicator. Wooden cabinet, metal panel.