Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 3603A


Rok výroby/ Production: 1975/76 (Tesla Bratislava, n.p.)

Popis: Tranzistorový 13+8 obvodový VKV OIRT/CCIR stereofonní tuner s napájením ze střídavé sítě 220V/50Hz. Tlačítkové přepínání rozsahů FM, stereo příjmu, AFC a šumové brány, 4 předvolby, indikátory vyladění a síly signalu. Dřevěná skříň, kovový panel.


Description: All transistor 13+8 circuit FM OIRT/CCIR stereo tuner powered from AC net 220V/50Hz. Keyboard function switches, tuning indicator, 4 preselectors. Wooden cabinet, metal panel.