Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 4001A

O vývoji přijímače Tesla 4001A.Rok výroby/ Production: 1953/57 (Tesla Strašnice, n.p.)

Elektronky/ Tubes: 8x 6F32, 2x 6B31, 6BC32, 2x 6L31, 3x 6CC31, 6L50, 6Z31, 1Y32T, 2x AZ4, 25QP20

Cena / Price (1955): 2000,- Kčs


Popis: Přímozesilující televizní přijímač pro 1. kanál čs. tv. normy s mezinosným zpracováním zvukového doprovodu s napájením ze střídavé sítě 120-220V/50Hz. Přímá synchronizace obrazu, elektromagnetické vychylování a zaostřování obrazu, kulatá obrazovka o prům. 25 cm. Dřevěná skříň, bakelitový rámeček, přední stěna potažená brokátem, u pozdějších sérií s třemi černými dřevěnými lištami. U provedení 4001A-b je přidán vypínač obrazu, vyvedený na samostatný pátý knoflík, verze 4001A-c má vypínač obrazové části spřažený s regulátorem jasu. Tato úprava umožňovala příjem samostatného zvukového doprovodu.

První série byla vyrobena v počtu 20 tisíc kusů, pak se výroba zastavila a čekalo se, až se přijímače vyprodají. Zapojení se lišilo drobnými změnami od schematu v Kottkovi, zejména cívkou odlaďovače 6,5MHz, zapojenou v katodě druhé 6F32 obrazového zesilovače, přístupnou na zadním čele vysokofrekvenčního dílu a umístěním nf výstupního transformátoru na boku zvukového šasi. Na přední masce na brokátu nejsou tři ozdobné lišty, na rozdíl od dalších sérií. U druhé série, kde se vyráběly současně modely 4001A a 4002A a měly společné mechanické díly, odlaďovač odpadá a místo něj je otvor konektoru pro gramofonovou přenosku, který je u 4001A neosazen. V průběhu výroby se přestal montovan vn filtrační kondenzátor 500pF, který byl zdrojem častých závad. Dále došlo ke změně VN transformátoru dle konstrukce ing. Vladimíra Víta. U třetí série došlo ke změně objímek elektronek z bakelitových s kovovým držákem na pertinaxové se stínícím plechem a odpadl druhý odlaďovač nosné zvukového doprovodu.

Přijímače se amatérsky i servisně předělávaly na větší obrazovky s úhlopříčkou 35 cm, vycházely návody na přestavby jednotlivých stupňů včetně úpravy na superhet.

První československý televizní přijímač, po zahájení provozu vysílače v Bratislavě se vyráběla verze pro druhý kanál, na kterém tento vysílač pracoval, označen byl 4001A-c3. K přijímačům se dodával anténní zesilovač, kterým bylo možno zvýšit citlivost přijímače z dosavadních 1,5mV na cca 100 uV za cenu mírného zhoršení kvality obrazu. Zesilovač se montoval dovnitř televizoru zespodu k vrchní části skříně a napájel se ze zdroje přijímače. Obsahoval dvě elektronky 6F32.


Description: Linear TV receiver for 1st TV channel with intermediate sound system 6,5 MHz powered from AC net 120-220V/50Hz. Direct sychronisation, round CRT 25 cm, wooden cabinet, paper back and bottom covers, picture size and synchro controls on left side, electromagnetic focus. Version 4001A-b and 4001A-c have switch for switching off picture circuits for receiving only TV sound. First Czechoslovakia TV receiver, when TV broadcasting was started 1. 5. 1953.

Available accessories: TV preamplifier with 2x 6F32 tubes for better sensitivity, installed into TV cabinet.