Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 4002A


Rok výroby/ Production: 1954/57 (Tesla Strašnice, n.p.)

Elektronky/ Tubes: 8x 6F32, 2x 6B31, 6BC32, 2x 6L31, 3x 6CC31, 6L50, 6Z31, 1Y32T, 2x AZ4, 2x ECH21, EM11, 25QP20

Cena / Price (1955): 2980,- Kčs


Popis: Přímozesilující televizní přijímač pro 1. kanál čs. tv. normy s mezinosným zpracováním zvukového doprovodu a rozhlasovým doplňkem - šestiobvodovým superhetem (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě 120 a 220V/50Hz. Přímá synchronizace obrazu, elektromagnetické vychylování a zaostřování obrazu, kulatá obrazovka o prům. 25 cm. Dřevěná skříň, bakelitový rámeček, skleněná stupnice rozhlasového přijímače, přední stěna potažená brokátem, dvě ozdobné dřevěné lišty. Přepínání příjmu rozhlasu, TV zvukového doprovodu a televize přepínačem žhavení příslušných obvodů přijímače a vyššího anodového napětí při provozu obrazové části.

Ke konci výroby došlo ke změně objímek elektronek z bakelitových s kovovým držákem na pertinaxové se stínicím plechem.

Přijímače se během let amatérsky i servisně předělávaly na větší obrazovky s úhlopříčkou 35 cm, vycházely návody na přestavby jednotlivých stupňů včetně úpravy na superhet.

K přijímačům se dodával anténní zesilovač, kterým bylo možno zvýšit citlivost přijímače z dosavadních 1,5mV na cca 100 uV za cenu mírného zhoršení kvality obrazu. Zesilovač se namontoval přímo do televizoru k vrchní části skříně a napájel se přímo ze zdroje přijímače. Obsahoval dvě elektronky 6F32.


Description: Linear TV receiver for 1st channel OIRT VHF with intermediate sound system 6,5 MHz powered from AC net 120-220V/50Hz. Installed AM (SW, MW, LW) 6 circuit superheterodyne receiver. Direct sychronisation, round CRT 25 cm, wooden cabinet, paper back and bottom covers, picture size controls on left side, electromagnetic focus. Function switch for TV/ TV sound only/ AM radio.

Available accessories: TV preamplifier with 2x 6F32 tubes for better sensitivity, installed into TV cabinet.