Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 405U "Standard"


Rok výroby/ Production: 1952/53 (Tesla Bratislava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: UCH21, UCH21, UBL21, UY1N

Cena / Price (1955): 830,- Kčs


Popis: Šestiobvodový superhet (KV1, KV2, SV, DV) s napájením ze střídavé i stejnosměrné sítě 120, 150, 220, 240V/30-100Hz. Kulatý reproduktor o prům. 170 mm, skleněná stupnice, bakelitová skříň. Odvozený typ 405U-0 měl ozvučnici reproduktoru zdobenou bílým rámečkem, typ 405U-I bílou mříží. Přístroj měl vstup pro gramofonovou přenosku s oddělovacím transformátorem a vyvedený výstup na další reproduktor.

Vývozní verze:

  • 408U-2: Odlišná mříž před reproduktorem, indikátor ladění EM11, zdvojovač napětí při 110V (2x UY1N)
  • 408U-5: Stejný jako 408U-2, vlnové rozsahy KV1, KV2, KV3, SV, mf kmitočet 468 kHz.
  • 408U-7: Stejný jako 408U-5, stupnice bez názvů vysílačů.

  • Description: 6 circuit AM (SW1, SW2, MW, LW) superheterodyne powered from AC/DC net 120, 150, 220, 240V/30-100Hz. Round speaker 170 mm, glass scale, bakelite cabinet. Isolated connectors for pick-up and external speaker.

    Export version:

  • 408U-2: Different front grid, tube tuning indicator EM11, 110V voltage multiplier (2x UY1N)
  • 408U-5: Like 408U-2, wavebands SW1, SW2, SW3, MW, IF frequency 468 kHz.
  • 408U-7: Like 408U-5, scale without station names.