Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 410U


Rok výroby/ Production: 1952/53 (Tesla Bratislava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: UCH21, UCH21, UBL21, UY1N

Cena / Price (1955): 830,- Kčs


Popis: Šestiobvodový superhet (KV1, KV2, SV, DV) s napájením ze střídavé i stejnosměrné sítě 120, 150, 220, 240V/30-100Hz. Kulatý reproduktor o prům. 170 mm, skleněná stupnice, bakelitová skříň. Mf kmitočet 452 kHz. Galvanicky oddělené vývody pro gramofonovou přenosku a přídavný reproduktor. V ceníku Pražského obchodu potřebami pro domácnost z roku 1955 je přijímač pojmenován "Javorina".

Vývozní verze:

  • 413U-2: Odlišná mříž před reproduktorem, indikátor vyladění EM11, zdvojovač napětí při 110V (2x UY1N)
  • 413U-5: Stejný jako 413U-2, vlnové rozsahy KV1, KV2, KV3, SV, mf kmitočet 468 kHz.
  • 413U-7: Stejný jako 413U-5, stupnice bez názvů vysílačů.

  • Description: 6 circuit AM (SW1, SW2, MW, LW) superheterodyne powered from AC/DC net 120, 150, 220, 240V/30-100Hz. Round speaker 170mm, glass scale, bakelite cabinet. Isolated connectors for pick-up and external speaker. IF frequency 452 kHz.

    Export version:

  • 413U-2: Different front grid, tube tuning indicator EM11, 110V voltage multiplier (2x UY1N)
  • 413U-5: Like 413U-2, wavebands SW1, SW2, SW3, MW, IF frequency 468 kHz.
  • 413U-7: Like 413U-5, Scale without station names.