Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 4103U "Aleš"

Rok výroby/ Production: 1958/59 (Tesla Strašnice, n.p.; Tesla Orava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: PCC84, 3x PCF82, 3x EF80, PABC80, 2x PL82, ECC82, PL81, PY83, DY86, 430QP44, 1NN40, 40VS380.


Popis: Šestikanálový televizní přijímač - superhet s mezinosným zpracováním zvuku dle normy OIRT (6,5 MHz) a napájením 220V/50Hz. Obrazovka s úhlopříčkou 43 cm a ochranným sklem, kryjící celou přední stěnu, na přední stěně vlevo knoflík pro ovládání hlasitosti s vypínačem sítě, vpravo přepínač kanálů a dolaďování. Pod spodní hranou regulátor kontrastu, řádkového a snímkového kmitočtu, jasu. Na zadní stěně regulátor zaostření, výška obrazu a linearita. Dřevěná skříň, papírová spodní a zadní stěna, kulatý reproduktor na levé straně skříně. Od přijímače 4102U Mánes se liší jen velikostí obrazovky a skříně, kanálový volič je umístěn na prodlužujícím nosníku.

Televizor byl pojmenován podle českého malíře Mikoláše Alše (18. 11. 1852 Mirotice – 10. 7. 1913 Praha).


Description: 6 channel superheterodyne TV receiver with OIRT 6,5 MHz sound system and 220V/50Hz operation. Square 43 cm diameter picture tube with protective glass. Wooden cabinet, left side mounted round speaker, paper bottom and back covers. On front panel from left volume/power switch control, under mask contrast, vertical /horizontal synchronization, brightness. Right knob is for carousell channel switch and tuning. Receiver 4103U Ales have the same chassis like 4102U Manes, the only difference is bigger picture screen and cabinet.

TV was named by Czech painter Mikolas Ales (18. 11. 1852 Mirotice – 10. 7. 1913 Praha).