Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 4113U "Štandard"


Rok výroby/ Production: 1963/64 (Tesla Orava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: PCC88, PCF82, 5x EF80, PCL84, 2x PCL82, 2x EAA91, ECH84, ECC82, PL500, PY88, DY86, 431QQ44

Polovodiče/ Semiconductors: 7NN41, 2x 3NN41, 36NP75


Popis: Dvanáctikanálový televizní přijímač - superhet s mezinosným zpracováním zvuku dle normy OIRT (6,5 MHz) a napájením ze střídavé sítě 220V/50Hz. Obrazovka s úhlopříčkou 43 cm, na pravém boku ovládání jasu, kontrastu, hlasitosti spojené s vypínačem sítě a přepínání kanálů s laděním. Dřevěná skříň, plastová maska a zadní kryt, obrazovka s ochranným sklem, plošné spoje včetně cívek kanálového voliče.


Description: 12 channel VHF OIRT TV receiver for 220V/50Hz AC current. Sound system 6,5MHz. 43 cm picture tube with protective glass, on right side brightness, contrast, volume/power switch control, channel carousel switch and tuning knob. Wooden cabinet, plastic mask, knobs and back cover, printed circuit boards.