Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 4119U "Miriam"

Rok výroby/ Production: 1966/67 (Tesla Orava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: PCC88, PCF82, EF183, 2x EF80, PCL84, PCL85, PCL86, ECH84, PCF802, PL500, PY88, DY86, 470QQ44

Polovodiče/ Semiconductors: 2x OC170, GA201, 2-GA206, GA204, GA205, 3x E50C5, KY705


Popis: Dvanáctikanálový televizní přijímač - superhet s mezinosným zpracováním zvuku dle normy OIRT (6,5 MHz) a napájením ze střídavé sítě 220V/50Hz. Obrazovka s úhlopříčkou 47 cm, ovládání jasu, kontrastu, hlasitosti a tónové clony, výstup na magnetofon. Tlačítko, ladicí knoflík a zdířky pro montáž konvertoru pro IV. a V. pásmo. Dřevěná skříň, plastová maska, obrazovka s ochranným sklem. Na pravém boku přepínač kanálů a ladění.


Description: 12 channel VHF OIRT TV receiver for 220V/50Hz AC current. Sound system 6,5MHz. 47 cm picture tube with protective glass, on front panel brightness, contrast, volume and tone control, free knob, switch and socket for UHF convertor, sound output for tape recorder on back panel. Wooden cabinet, plastic mask and knobs. On right side channel carousel switch and tuning knob.