Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 4128U "Orava 128"

Rok výroby/ Production: 1968/69 (Tesla Orava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: PCC88, PCF82, EF183, 2x EF80, PCL84, PCL85, PCL86, ECH84, PCF802, PL500, PY88, DY86, 472QQ44

Polovodiče/ Semiconductors: 2x OC170, GA201, 2-GA206, GA204, GA205, 3x E50C5, KY705

Cena/ Price (1968) 3950,- Kčs


Popis: Dvanáctikanálový televizní přijímač - superhet s mezinosným zpracováním zvuku dle normy OIRT (6,5 MHz). Obrazovka s úhlopříčkou 47 cm, ovládání jasu, kontrastu, hlasitosti a tónové clony, výstup na magnetofon. Tlačítko a zdířky pro montáž konvertoru pro IV. a V. pásmo. Dřevěná skříň, plastová maska, antiimplozní obrazovka.

Pro zajímavost: Tento TV přijímač byl první pronajímaný televizor nově založeným podnikem Multiservis v roce 1968. Délka pronájmu 4 roky, měsíční nájem 98,- Kčs, po celou dobu pronájmu servis v bytě zákazníka zdarma. Původní smlouva uváděla, že po ukončení nájmu se televizor vrátí zpět pronajímateli, tato klauzule byla v roce 1971 zrušena a televizor tak zůstal nájemci po ukončení pronájmu, ovšem za podmínky, že si vezme na pronájem další televizor.


Description: 12 channel OIRT norm TV receiver (6,5MHz sound intermediate), for 220V/50Hz power net. 47 cm antiimplosive picture tube, 110° deflection. Wooden cabinet, plastic mask and back cover.