Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 4132U "Orava 132"

Rok výroby/ Production: 1969/70 (Tesla Orava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: PCC88, PCF82, EF183, 2x EF80, PCL84, PCH200, PCL85, PCL86, PCF802, PL500, PY88, DY86, 472QQ44

Polovodiče/ Semiconductors: 2x OC170, GA201, 2-GA206, GA205, GA202, 2x KY704, 3x E50C5

Cena/ Price: 3000,- Kčs


Popis: Televizní přijímač - superhet s mezinosným zpracováním zvuku dle normy OIRT (6,5 MHz). Dvanáctipolohový přepínač kanálů, ovládání hlasitosti, tónové clony, jasu a kontrastu otočnými potenciometry. Obrazovka o úhlopříčce 47 cm. U provedení 4132U-a výstup pro nahrávání zvuku na magnetofon. Dřevěná skříň, plastová maska.


Description: VHF TV receiver powered from AC net 220V/50Hz. Antiimplosive 47 cm picture tube, 12 channel carousel switch, tape recorder sound output (only 4132U-a version), printed circuit board. Wooden cabinet, plastic mask and back cover.