Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 4140A "Solaris"

Rok výroby/ Production: 1978 (Tesla Orava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: PCF802, PL504, PY88, A50-120W

Polovodiče/ Semiconductors: 21 tranzistorů, 23 diod, 2 IO

Popis: Pětipásmový televizní přijímač - superhet s mezinosným zpracováním zvuku dle normy OIRT (6,5 MHz) i CCIR (5,5 MHz). Plynulé ladění v rozsahu všech televizních pásem, 7 mechanických předvoleb ovládaných tlačítky, ovládání hlasitosti, tónové clony, jasu a kontrastu tahovými potenciometry. Obrazovka o úhlopříčce 50 cm. Výstup pro nahrávání zvuku na magnetofon.

Konstrukce přijímače vychází ze základního modelu 4260A "Dukla" z roku 1974. Šasi přijímače je rozděleno na signálovou část na levém boku skříně a zdrojovou a rozkladovou část na dně skříně. Obvody obrazové a zvukové mezifrekvence, koncový NF zesilovač zvuku, AVC a snímkový generátor jsou osazeny na samostatných modulech, zasunutých do základních desek pomocí řadových konektorů. Tranzistorový NF zesilovač byl v průběhu výroby nahrazem integrovaným obvodem MBA810.

Dřevěná skříň, plastová maska povrchově upravená potiskem v různých barvách nebo s motivem dřeva.

Solaris je vrcholné dílo polského spisovatele sci-fi Stanisława Lema. Příběh se odehrává na vzdálené planetě Solaris, osídlené živým oceánem, který projevuje inteligenci, ovšem tak odlišnou od všeho, co znají lidé, že jejich pokusy o navázání kontaktu se nejen nedaří, ale vedou k naprosto nečekaným efektům. Oceán totiž dokáže zhmotnit nejskrytější lidské myšlenky, vytvořit kopie dávno zemřelých lidí, což ovšem vede k duševnímu rozvratu pracovníků, kteří se výzkumem oceánu zabývají.


Description: VHF/UHF TV receiver powered from AC net 220V/50Hz. Antiimplosive 50 cm picture tube, 7 program tune buttons, tape recorder sound output, printed circuit boards, module construction. Wooden cabinet in various colors , plastic mask and back cover.