Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 4144A "Lívia"

Rok výroby/ Production: 1981/83 (Tesla Orava, n.p.)

Cena/ Price: 4050,- Kčs


Popis: Plně polovodičový televizní přijímač - superhet pro příjem všech kanálů v pásmech VHF a UHF s mezinosným zpracováním zvuku dle normy OIRT i CCIR, napájený ze střídavé sítě 220V/50Hz, příkon 85W. Obrazovka s úhlopříčkou 50 cm, ovládání jasu, kontrastu, hlasitosti, výstup pro nahrávání zvuku na magnetofon. Dřevěná skříň, plastová maska, antiimplozní obrazovka.


Description: VHF - UHF all transistor/IC TV receiver, for 220V/50Hz (85W) power net. 50 cm antiimplosive picture tube, 110° deflection. Wooden cabinet, plastic mask and back cover.