Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 4203A "Athos"

Rok výroby/ Production: 1957/58, 4203A-5 Athos II 1958/59 (Tesla Pardubice, n.p.)

Elektronky/ Tubes: 4x 6CC42, 6x 6F36, 6L43, 6F31, 2x 6B32, 6CC41, 2x UBL21, PL81, 2x PY83, 1Y32T, 430QP44, 2x 1NN40.


Popis: Dvanáctikanálový televizní přijímač - superhet s mezinosným zpracováním zvuku dle normy OIRT (6,5 MHz). Osazeny pouze 2 kanály. Napájení 220V/50Hz. Obrazovka s úhlopříčkou 43 cm, na přední stěně vlevo knoflíky pro ovládání hlasitosti, výšek a basů, vpravo přepínač kanálů, dolaďování a regulátor jasu. Pod odklápěcím víčkem regulátor kontrastu, řádkového a snímkového kmitočtu. Indikační žárovka provozu nad víčkem.

Přístroj je upravenou verzí předchozího modelu 4202A Akvarel, od něhož se liší velikostí obrazovky, vzhledem skříně a selenovým usměrňovačem místo elektronek UY1NS.


Provedení 4203A-5 "Athos II" se liší změnami v rozkladových obvodech (úspora jedné PY83, dvě elektronky 6F36 nahrazeny 1x 6CC42, úspora mf zvukového stupně s 6F31, osazeno více kanálů).

Athos (v pravoslaví většinou „Svatá Hora“ – z řeckého Agion Óros) je jeden ze tří poloostrovů na severořeckém Chalkidiki. Sídlo malířské dílny Athos, jejichž velká tradice malby ikon sahá až do vrcholného středověku.


Description: TV receiver with 43 cm picture tube, 12 channel superheterodyn (used only 2 channels) for 220V/50Hz AC power. Wooden cabinet, bakelite knobs, back and botton covers from paper. Left triple knob for volume, bass, treble, right triple knob for channel selector, tuning, brightness. In the center under small bakelite doors power switch, contrast and vertical/horizontal synchronisation regulation.

This receiver is based from 4202A Akvarel with the following changes: 43cm screen, new cabinet, selen rectifier. Model 4203A-5 "Athos II" have more changes in horizontal and vertical circuits (only 1x PY83 in HV, 2 tubes 6F36 are compensated by 1x 6CC42, 1 ZF step is missing, installed more channels in carroussel switch.