Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 422U

Rok výroby/ Production: 1956 (Tesla Praha - Hloubětín, n.p.)

Elektronky/ Tubes: UCH21, UCH21, UBL21, UY1N, EM11

Popis: Šestiobvodový superhet (KV1, KV2, SV, DV) s napájením ze střídavé i stejnosměrné sítě 120, 150, 220 a 240V/30-100Hz. Kulatý reproduktor o prům. 160 mm, elektronkový indikátor vyladění, skleněná stupnice, bakelitová skříň, papírová zadní a spodní stěna. Galvanicky oddělené vývody pro přídavný reproduktor a vstup pro gramofonovou přenosku. Přístroj měl několik vývozních mutací, lišily se vlnovými rozsahy, popisem stupnice, nápisy na zadní stěně. Tesla po cca 5 letech z neznámých důvodů pro tento přijímač znovu použila lisovací formu na skříňku Rytmus, tentokrát v barvě hnědé, se zlatými linkami a nápisem Tesla pod stupnicí.


Description: 6 circuit superhet (SW1, SW2, MW, LW) with AC/DC 120, 150, 220 and 240V/30-100Hz power net. Round speaker with 160 mm diameter, tube tuning indicator, isolate pick up and second speaker connectors, glass scale, bakelite cabinet, paper back and bottom cover. Many export versions with different waveband, scale, IF frequency.