Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 4222U "Orava 222"

Rok výroby/ Production: 1969 (Tesla Orava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: EF183, 2x EF80, PCL84, PCL85, PCL86, ECH84, PCF802, PL500, PY88, DY86, 592QQ44

Polovodiče/ Semiconductors: 2x OC170, GA201, 2-GA206, GA204, GA205, 3x E50C5, KY705, GF507R, 2x GF507, GF505, 2x KA204, 2x KZ799, 6NZ70


Popis: Televizní přijímač - superhet s plynulým laděním v pásmu VHF a UHF s mezinosným zpracováním zvuku dle normy OIRT (6,5 MHz), napájený ze střídavé sítě 220V/50Hz. Obrazovka s úhlopříčkou 57 cm, ovládání jasu, kontrastu, hlasitosti a tónové clony, výstup na magnetofon. Tlačítko pro přepínání mezi VHF a UHF ladicími jednotkami. Dřevěná skříň, plastová maska, antiimplozní obrazovka.


Description: VHF/UHF channels TV receiver (6,5MHz sound intermediate), for 220V/50Hz power net. 59 cm antiimplosive picture tube, 110° deflection. Wooden cabinet, plastic mask and back cover.