Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 4225U "Lilie"

Rok výroby/ Production: 1969/70 (Tesla Pardubice, n.p.)

Elektronky/ Tubes: PCC88, 3x PCF82, 2x EF183, EF184, PCL84, PCL85, 2x PCL86, ECH84, EAA91, ECC82, PL500, PY88, EY86, AW59-91B


Popis: Dvanáctikanálový televizní přijímač - superhet s mezinosným zpracováním zvuku dle normy OIRT (6,5 MHz), 6 tlačítek pro zapínání sítě, zaostřování obrysů, přepínání tónových clon, zapínání poslechu na sluchátka a přepínání VHF/UHF pásma (neobsazeno). Ovládání hlasitosti, jasu a kontrastu otočnými potenciometry. Obrazovka o úhlopříčce 59 cm. Výstup pro nahrávání zvuku na magnetofon. Dřevěná skříň, plastová maska. Televizor byl vyroben ve spolupráci s podnikem WARSZAWSKE ZAKLADY TELEWIZIJNE, Polsko


Description: VHF TV receiver powered from AC net 220V/50Hz. Antiimplosive 59 cm picture tube, 12 program caroussel, tape recorder sound output, printed circuit board. Wooden cabinet, plastic mask and back cover. TV was mounted with cooperation in WARSZAWSKE ZAKLADY TELEWIZIJNE, Poland.