Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 4230U "Orava 230"

Rok výroby/ Production: 1971/72 (Tesla Orava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: EF183, 2x EF80, PCL84, PCH200, PCL85, PCL86, PCF802, PL500, PY88, DY86, A61-120W

Polovodiče/ Semiconductors: AF239, 2x AF139, 3x OC170, GC516, 3x GA201, GA202, GA205, 2-GA206, 6NZ70, 2x KY704


Popis: Pětipásmový televizní přijímač - superhet s mezinosným zpracováním zvuku dle normy OIRT (6,5 MHz) i CCIR (5,5 MHz). Plynulé ladění v rozsahu všech televizních pásem, šest mechanických předvoleb ovládaných tlačítky (KTJ92T), ovládání hlasitosti, jasu a kontrastu otočnými potenciometry. Obrazovka o úhlopříčce 61 cm. Výstup pro nahrávání zvuku na magnetofon. Dřevěná skříň, plastová maska, hliníkový panel potenciometrů a předvoleb. Černý lem kolem obrazovky.


Description: VHF/UHF TV receiver powered from AC net 220V/50Hz. Antiimplosive 61 cm picture tube, 6 program tune buttons, tape recorder sound output, printed circuit board. Wooden cabinet, plastic mask and back cover.