Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 4237U "Orava 237"

Rok výroby/ Production: 1971/72 (Tesla Orava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: EF183, 2x EF80, PCL84, PCH200, PCL85, PCL86, PCF802, PL500, PY88, DY86, A61-120W

Polovodiče/ Semiconductors: GF507R, 2x GF507, 3x KA204, KA236, 3x OC170, GC516, 3x GA201, GA202, GA205, 2-GA206, 6NZ70, 2x KY704, 2x E50C5

Cena/ Price: 4300,- Kčs


Popis: Pětipásmový televizní přijímač - superhet s mezinosným zpracováním zvuku dle normy OIRT (6,5 MHz) i CCIR (5,5 MHz). Plynulé ladění v rozsahu všech televizních pásem pomocí dvou samostatných tunerů pro pásma VHF a UHF, ovládání hlasitosti, jasu a kontrastu otočnými potenciometry. Obrazovka o úhlopříčce 61 cm. Výstup pro nahrávání zvuku na magnetofon. Dřevěná skříň, plastová maska, hliníkový panel pod ovládacími prvky.


Description: VHF/UHF TV receiver powered from AC net 220V/50Hz. Antiimplosive 61 cm picture tube, electronic tuning VHF/UHF tuners, tape recorder sound output, printed circuit board. Wooden cabinet, plastic mask and back cover.