Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 424A "Gavota"


Rok výroby/ Production: 1960/62 (Tesla Bratislava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECH81, EBF89, ECL82, EM80, (EZ80)

Cena / Price (1961): 700,- Kčs


Popis: Šestiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. Tlačítkové přepínání vlnových rozsahů a tónové clony, feritová anténa, elektronkový indikátor vyladění, selenový usměrňovač B250C75, u části série je nahrazen elektronkou EZ80. Oválný reproduktor, skleněná stupnice, dřevěná skříň, mosazné terče na knoflících. Přijímač se montoval rovněž do gramorádia 1008A "Liberta". Existují dvě provedení podle použitého reproduktoru, s tím souvisí i pozice indikátoru vyladění.

Gavota (gavotte) je starý francouzský tanec zpravidla v sudém taktu (4/4 nebo 2/2) a s dvoučtvrťovým předtaktím. Jeho tempo zpravidla je mírné, tedy ani příliš rychlé, ani vyloženě pomalé. Nejstarší dochovaný popis gavoty zanechal Thoinot Arbeau v roce 1589. Jako lidový tanec se gavota dodnes tančí v Bretani.


Description: 6 circuit AM (SW, MW, LW) superheterodyne powered from AC net 120-220V/50Hz. Band switch and tone control keyboard, oval speaker, ferrite antena, tube tuning indicator, selenium rectifier B250C75 (some receivers have vacuum rectifier EZ80), glass scale, wooden cabinet. Chassis was used also in radiogram 1008A "Liberta".