Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 4244U "Aramis"

Rok výroby/ Production: 1971/72 (Tesla Orava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: PCL85, PCL86, PCF802, PL504, PY88, DY86, A61-120W

Polovodiče/ Semiconductors: 3x KF124, 6x KC147, 2x KF173, KF167, KF504, 4x KY704, KY705, 2-GA206, KY130/80, KA503, 3x E25C5, MAA550, GA205. Kanálové voliče nejsou uvedeny.


Popis: Pětipásmový televizní přijímač - superhet s mezinosným zpracováním zvuku dle normy OIRT (6,5 MHz) i CCIR (5,5 MHz). Plynulé ladění v rozsahu všech televizních pásem dvěma kanálovými voliči VHF a UHF, vyráběnými v licenci německé firmy HOPT, ovládání hlasitosti, tónové clony, jasu a kontrastu. Obrazovka o úhlopříčce 61 cm. Výstup pro nahrávání zvuku na magnetofon.

Přijímač je nosným představitelem nové konstrukční řady, kde byla řada elektronek nahrazena tranzistory. Šikmo uložené šasi, jediná deska plošného spoje obsahuje veškeré obvody, vyjma kanálového voliče. Vstupní obvody, obrazová a zvuková mezifrekvence jsou osazeny tranzistory, koncový zesilovač zvuku, vychylovací obvody a zdroj vysokého napětí elektronkami.

Dřevěná skříň, plastová maska, hliníkový pás pod ovládacími prvky. Ozdobný lem kolem obrazovky.


Description: VHF/UHF TV receiver powered from AC net 220V/50Hz. Antiimplosive 61 cm picture tube, linear VHF/UHF tuning, tape recorder sound output, printed circuit board. Wooden cabinet, plastic mask and back cover.