Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 4255U-1 "Lilie UKV"

Rok výroby/ Production: 1970/71 (Tesla Pardubice, n.p.)

Elektronky/ Tubes: 2x EF183, EF184, PCL84, PCL85, PCL86, ECH84, EAA91, PCF82, PL500, PY88, EY86, A59-330W

Polovodiče/ Semiconductors: AF239, 2x AF139, BF520, 2x AF428 (0C170), 2x DOG62 (GA206), DOG61 (GA205), BZ1/D12 (6NZ70), DG-80 (KA220/05)


Popis: VHF - UHF televizní přijímač - superhet s mezinosným zpracováním zvuku dle normy OIRT (6,5 MHz). Ovládání hlasitosti, jasu a kontrastu otočnými potenciometry, 6 mechanických předvoleb voliče KTJ92-T. Obrazovka o úhlopříčce 59 cm. Výstup pro nahrávání zvuku na magnetofon. Dřevěná skříň, plastový ovládací panel. Televizor byl vyroben ve spolupráci s podnikem WARSZAWSKE ZAKLADY TELEWIZIJNE, Polsko


Description: TV receiver powered from AC net 220V/50Hz. Antiimplosive 59 cm picture tube, VHF - UHF selector, tape recorder sound output, printed circuit board. Wooden cabinet, plastic control panel and back cover. TV was mounted with cooperation in WARSZAWSKE ZAKLADY TELEWIZIJNE, Poland.