Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 4260A "Dukla"


Rok výroby/ Production: 1974/76 (Tesla Orava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: PCF802, PL504, PY88, A61-120W

Polovodiče/ Semiconductors: 21 tranzistorů, 23 diod, 2 IOPopis: Pětipásmový televizní přijímač - superhet s mezinosným zpracováním zvuku dle normy OIRT (6,5 MHz) i CCIR (5,5 MHz). Plynulé ladění v rozsahu všech televizních pásem, 6 mechanických předvoleb ovládaných tlačítky, ovládání hlasitosti, tónové clony, jasu a kontrastu tahovými potenciometry. Obrazovka o úhlopříčce 61 cm. Výstup pro nahrávání zvuku na magnetofon.

Přijímač 4260A "Dukla" z roku 1974 je prvním typem v řadě dalšího vývojového stupně čs. televizorů. Šasi přijímače je rozděleno na signálovou část zevnitř na levém boku skříně a zdrojovou a rozkladovou část na dně skříně. Obvody obrazové a zvukové mezifrekvence, koncový NF zesilovač zvuku, AVC a snímkový generátor jsou osazeny na samostatných modulech, zasunutých do základních desek pomocí řadových konektorů. Tranzistorový NF zesilovač byl v průběhu výroby nahrazem integrovaným obvodem MBA810.

Dřevěná skříň, plastová maska povrchově upravená potiskem s motivem dřeva.

Dukla je město v jihovýchodní části Polska (bývalá historická Halič), v dnešním Podkarpatském vojvodství. Několik kilometrů jižně od Dukly na hranicích se Slovenskem se nachází Dukelský průsmyk, kde za druhé světové války probíhala Karpatsko-dukelská operace.


Description: VHF/UHF TV receiver powered from AC net 220V/50Hz. Antiimplosive 61 cm picture tube, 6 program tune buttons, tape recorder sound output, printed circuit boards, module construction. Wooden cabinet in various colors , plastic mask and back cover.