Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 4265A "Ambra"

Rok výroby/ Production: 1976/77 (Tesla Orava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: PCF802, PL504, PY88, A61-120W

Polovodiče/ Semiconductors: 21 tranzistorů, 23 diod, 2 IO

Popis: Pětipásmový televizní přijímač - superhet s mezinosným zpracováním zvuku dle normy OIRT (6,5 MHz) i CCIR (5,5 MHz). Plynulé ladění v rozsahu všech televizních pásem, 6 mechanických předvoleb ovládaných tlačítky, ovládání hlasitosti, tónové clony, jasu a kontrastu tahovými potenciometry. Obrazovka o úhlopříčce 61 cm. Výstup pro nahrávání zvuku na magnetofon.

Dřevěná skříň, plastová maska povrchově upravená potiskem s motivem dřeva v různých barvách.


Description: VHF/UHF TV receiver powered from AC net 220V/50Hz. Antiimplosive 61 cm picture tube, 6 program tune buttons, tape recorder sound output, printed circuit boards, module construction. Wooden cabinet in various colors , plastic mask and back cover.