Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 4276A "Aurora"

Rok výroby/ Production: 1979/81 (Tesla Orava, n.p.)

Popis: Plně polovodičový pětipásmový televizní přijímač - superhet s mezinosným zpracováním zvuku dle normy OIRT (6,5 MHz) i CCIR (5,5 MHz). Plynulé ladění v rozsahu všech televizních pásem, sdružená ovládací jednotka maďarské výroby - 6 předvoleb, ovládaných mechanickými nízkozdvižnými tlačítky, výsuvný panel s otočnými potenciometry na ovládání jasu, kontrastu a hlasitosti. Obrazovka o úhlopříčce 61 cm. Výstup pro nahrávání zvuku na magnetofon. Dřevěná skříň a plastová maska s potiskem.

Přijímač vychází z celotranzistorové řady 4274A "Olympia", liší se jen úpravou skříně a panelu ovládání.


Description: All transistor/IC VHF/UHF TV receiver powered from AC net 220V/50Hz. Antiimplosive 61 cm picture tube, 6 program tune presets , tape recorder output, printed circuit boards, module construction. Wooden cabinet in various colors, plastic mask and back cover.