Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 4286A "Svetlana"


Rok výroby/ Production: 1981/83 (Tesla Orava, n.p.)

Cena/ Price: 4500,- Kčs

Popis: Plně polovodičový pětipásmový televizní přijímač - superhet s mezinosným zpracováním zvuku dle normy OIRT (6,5 MHz) i CCIR (5,5 MHz). Plynulé ladění v rozsahu všech televizních pásem, 8 dotykových předvoleb, zobrazení čísla předvolby na obrazovce, ovládání hlasitosti, tónové clony, jasu a kontrastu tahovými potenciometry. Obrazovka o úhlopříčce 61 cm. Výstup pro nahrávání zvuku na magnetofon a sluchátka vpředu pod odklopným víčkem, vypínač reproduktoru.

Přijímač je dalším typem, odvozeným od základního modelu Olympia, s polouniverzálním napájením, kdy řádkový rozklad s tranzistorem SU160 je napájen přes tyristorový regulátor přímo ze síťového napětí 220V a ostatní obvody přes síťový nízkonapěťový transformátor. V průběhu výroby těchto modelů byl řídicí obvod napájecího tyristoru s diakem nahrazen integrovaným obvodem MAA436. Jednotlivé modely se od sebe liší zejména kanálovými voliči a předvolbami.

Dřevěná skříň povrchově upravená potiskem s motivem dřeva, plastová maska v šedé barvě.


Description: All transistor/IC VHF/UHF TV receiver powered from AC net 220V/50Hz. Antiimplosive 61 cm picture tube, 8 program tune presets with digital number preview, tape recorder and headphones sound output, printed circuit boards, module construction. Wooden cabinet in various colors , plastic mask and back cover.