Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 4334A "Color 334"


Rok výroby/ Production: 1988 - 1990 (Tesla Orava, n.p.)


Popis: Přenosný barevný televizní přijímač s napájením ze sítě 220V/50Hz s obrazovkou o úhlopříčce 42 cm. Automatické přepínání norem PAL/SECAM IIIb, příjem zvukového doprovodu OIRT i CCIR, výstup pro zvukový magnetofon, videomagnetofon a sluchátka, ladění ve všech pásmech pomocí 8 mechanických předvoleb, ovládání jasu, kontrastu, barevné sytosti a hlasitosti otočnými potenciometry, přepínač zvukové normy pro systém Secam a zvuk 5,5MHz. Přístroj má spínaný zdroj systému IPSALO, modulovou koncepci shodnou se stolní řadou 416, 2 teleskopické antény a plastovou skříň.


Description: All transistor portable color VHF/UHF TV receiver powered from AC net 220V/50Hz. Antiimplosive 42 cm picture tube, 8 program tune mechanical presets, tape recorder, videorecorder and headphones output, printed circuit boards, module construction, switching power. Plastic cabinet, 2 telescopical antenas.