Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 4335A "Aleš Color"

Rok výroby/ Production: 1985 - 1988 (Tesla Strašnice, n.p.)


Popis: Přenosný barevný televizní přijímač s napájením ze sítě 220V/50Hz s obrazovkou o úhlopříčce 32 cm. Automatické přepínání norem PAL/SECAM IIIb, příjem zvukového doprovodu OIRT i CCIR, výstup pro zvukový magnetofon, videomagnetofon a sluchátka, ladění ve všech pásmech pomocí 8 mechanických předvoleb, ovládání jasu, kontrastu, barevné sytosti, AFC a hlasitosti otočnými potenciometry, přepínač zvukové normy pro systém SECAM a zvuk 5,5MHz. Přístroj má spínaný zdroj systému IPSALO, modulovou koncepci shodnou se stolní řadou 416, 2 teleskopické antény a plastovou skříň. Obrazovka je sovětské výroby 32LK2C.


Description: All transistor portable color VHF/UHF TV receiver powered from AC net 220V/50Hz. Antiimplosive 32 cm picture tube, 8 program tune mechanical presets, tape recorder, videorecorder and headphones output, printed circuit boards, module construction, switching power. Plastic cabinet, 2 telescopical antenas.