Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 438A "Jantar"

Rok výroby/ Production: 1969/70 (Tesla Pardubice, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECC85, ECH81, EBF89, ECL86

Polovodiče/ Semiconductors: 2x GA204, M250C100

Popis: Šestiobvodový (KV, SV, DV), osmiobvodový (VKV OIRT) superhet s napájením ze střídavé sítě 220V/50Hz. Feritová anténa, přípojka pro magnetofon. Oválný reproduktor 150 x 100 mm, skleněná stupnice, dřevěná skříň. Přístroj se vyráběl ve spolupráci s polským podnikem DIORA.


Description: 6 circuit AM (SW, MW, LW), 8 circuit FM superheterodyne powered from AC net 220V/50Hz. Ferrite antena, tape recorder connector. Oval speaker 150 x 100 mm, wooden cabinet, glass scale. This receiver was produced in cooperation with Polish factory DIORA.