Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 4401A "Tesla Color"


Rok výroby/ Production: 1973/76 (Tesla Orava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: PCL86, PCF802, ECC82, PCF200, PL504, PY88, PL508, PL509, PY500, 59LK3C

Polovodiče/ Semiconductors: 47 tranzistorů, 69 diod, 1 IO.

Cena/ Price (1973) 12400,- Kčs, později zlevněn na 8500,- Kčs


Popis: Pětipásmový barevný televizní přijímač - superhet s mezinosným zpracováním zvuku dle normy OIRT (6,5 MHz) i CCIR (5,5 MHz) a příjmu barevného televizního vysíláni v systému SECAM IIIb (nultá serie i v systému PAL). Napájení ze střídavé sítě 220V/50Hz - 240W. Plynulé ladění v rozsahu všech televizních pásem, sedm mechanických předvoleb ovládaných tlačítky, ovládání hlasitosti, jasu, kontrastu, vyvážení barev a barevné sytosti. Barevná masková obrazovka typu Delta sovětské výroby o úhlopříčce 59 cm.

První československý barevný televizor. Přijímač je rozdělen na několik samostatných funkčních celků: vf díl s kanálovým voličem, dekodér barev, desku potenciometrů a cívek pro nastavení čistoty barev a zdrojovou část s rozkladovými obvody a koncovým nf zesilovačem. Tlačítka pro vypínání přístroje, přepínání zvukové normy. První serie měla 6-tlačítkový mechanický kanálový volič KTJ-82 jugoslávské výroby a papírovou zadní stěnu.

Dřevěná skříň povrchově upravená potiskem s motivem dřeva, nosník potenciometrů a předvoleb s hliníkovým potištěným panelem, plastová zadní stěna.


Description: VHF/UHF Color TV receiver powered from AC net 220V/50Hz - 240W. Color system SECAM IIIb, (prototype also PAL). Antiimplosive 59 cm color mask Delta picture tube (USSR production), 7 program tune buttons, printed circuit boards. Wooden cabinet, plastic back cover. First Czechoslovakia color receiver.