Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 4409A "Color Spektrum"

Rok výroby/ Production: 1977/78 (Tesla Orava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: PCL86, PCF802, ECC82, PCF200, PL504, PY88, PL508, PL509, PY500, 59LK3C

Polovodiče/ Semiconductors: 47 tranzistorů, 69 diod, 1 IO.

Cena/ Price: 9500,- Kčs


Popis: Pětipásmový barevný televizní přijímač - superhet s mezinosným zpracováním zvuku dle normy OIRT (6,5 MHz) i CCIR (5,5 MHz) a příjmu barevného televizního vysíláni v systému SECAM IIIb (Color Spektrum 2 i v systému PAL). Napájení ze střídavé sítě 220V/50Hz - 240W. Plynulé ladění v rozsahu všech televizních pásem, sedm mechanických předvoleb ovládaných tlačítky, ovládání hlasitosti, jasu, kontrastu, vyvážení barev a barevné sytosti tahovými potenciometry. Barevná masková obrazovka typu Delta sovětské výroby o úhlopříčce 59 cm. Výstup pro nahrávání zvuku na magnetofon.

Konstrukce přijímače vychází z předchozího modelu Tesla Color 4401A, od kterého se liší tahovými potenciometry, vzhledem a konstrukčními úpravami zapojení. Přijímač je rozdělen na několik samostatných funkčních celků: signálovou desku s kanálovým voličem, dekodér barev, desku potenciometrů pro nastavení čistoty barev a zdrojovou část s rozkladovými obvody a koncovým nf zesilovačem. Tlačítka pro vypínání přístroje, přepínání zvukové normy a tónových clon.

Dřevěná skříň, plastový ovládací panel s bílými popisy funkcí potenciometrů a předvoleb. Kovový lem kolem obrazovky.

Odvozená verze Color Spektrum 2 vybavená i dekodérem PAL se prodávala prostřednictvím obchodů PZO Tuzex. Barevný systém se přepínal tlačítkem na zadní stěně televizoru.


Description: VHF/UHF Color TV receiver powered from AC net 220V/50Hz - 240W. Color system SECAM IIIb, (Color Spektrum 2 also PAL). Antiimplosive 59 cm color mask Delta picture tube (USSR production), 7 program tune buttons, printed circuit boards. Wooden cabinet, plastic back cover.