Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 441A-4 "Eminent"

Rok výroby/ Production: 1979 - 1982 (Tesla Bratislava, n.p.)

Polovodiče/ Semiconductors: 2x KF125, 3x KF124, KC148, KC508, GC511K/521K, GA201, GA202, KY130, 2x KY701F, StA


Popis: Šestiobvodový AM (KV, SV, DV) a osmiobvodový FM (65-73,5; 88-108 MHz) superhet s napájením ze střídavé sítě 220V/50Hz. Tahový potenciometr hlasitosti s nulou uprostřed, ovládající současně i tónovou clonu, feritová anténa, přípojka pro magnetofon, reproduktor a antény. Tlačítkový přepínač vstupů a vlnových rozsahů, oválný reproduktor, stupnice z plexiskla, plastová skříň různých barev.

Eminent je zastaralý pojem z oblasti školství. Jedná se o označení vynikajícího žáka, který dosahuje výborných neboli eminentních výsledků. Eminent je mimořádný student, jehož znalosti a dovednosti zřetelně vystupují nad ostatní spolužáky. Toto označení se postupem doby stalo zastaralým výrazem a význam se posunul do jiné roviny – například eminentní znamená značnou až mimořádnou míru vlastnosti.


Description: All transistor 6-circuit AM (SW, MW, LW), 8-circuit FM (65-73,5; 88-108 MHz) superheterodyne powered from AC net 220V/50Hz. Ferrite antena, tape recorder and external speaker connector, volume/tone control in one potenciometer with zero point in the middle. Oval speaker, plastic cabinet in various colors, plexiglass scale.