Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 441A "Euridika"

Rok výroby/ Production: 1974-75 (Tesla Bratislava, n.p.)

Polovodiče/ Semiconductors: 2x KF125, 3x KF124, KC148, KC508, GC511K/521K, GA201, GA202, KY130, 2x KY701F, StA

Cena / Price: 1360,- Kčs


Popis: Šestiobvodový AM (KV, SV, DV) a osmiobvodový FM (65-73,5 MHz) superhet s napájením ze střídavé sítě 220V/50Hz. Tahový potenciometr hlasitosti s nulou uprostřed, ovládající současně i tónovou clonu, feritová anténa, přípojka pro magnetofon, reproduktor a antény. Tlačítkový přepínač vstupů, oválný reproduktor, stupnice z plexiskla, plastová skříň různých barev.

Orfeus a Euridika (v originále Orfeo ed Euridice) je název opery Christopha Willibalda Glucka z roku 1762. Autorem libreta je Ranier de' Calzabigi.


Description: All transistor 6-circuit AM (SW, MW, LW), 8-circuit FM (65-73,5 MHz) superheterodyne powered from AC net 220V/50Hz. Ferrite antena, tape recorder and external speaker connector, volume/tone control in one potenciometer with zero point in the middle. Oval speaker, plastic cabinet in various colors, plexiglass scale.