Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 4412A "Color Univerzál"


Rok výroby/ Production: 1980/81 (Tesla Orava, n.p.)

Cena/ Price (1980): 10500,- Kčs


Popis: Plně polovodičový pětipásmový barevný televizní přijímač - superhet s mezinosným zpracováním zvuku dle normy OIRT (6,5 MHz) i CCIR (5,5 MHz) a příjmu barevného televizního vysíláni v systému SECAM IIIb. Napájení ze střídavé sítě 220V/50Hz - 160W. Plynulé ladění v rozsahu všech televizních pásem, 8 předvoleb ovládaných bezkontaktními senzorovými doteky, ovládání hlasitosti, jasu, kontrastu, vyvážení barev a barevné sytosti tahovými potenciometry, tlačítka pro ovládání tónové clony, přepínání zvukové normy, vypínání přístroje, AFC a vypnutí barvy. Barevná masková obrazovka typu Delta sovětské výroby o úhlopříčce 61 cm. Výstup pro nahrávání zvuku na magnetofon.

Přijímač je rozdělen na několik samostatných funkčních celků: levá svislá deska se signálovými obvody, pravá svislá deska s rozkladovými obvody, na dně skříně je napájecí zdroj a navrchu deska s potenciometry pro nastavení čistoty barev. Do nosných desek jsou pomocí řadových konektorů zasunuty jednotlivé moduly. Přijímač je osazen pouze polovodiči a zdroj vysokého napětí využívá tyristory.

Dřevěná skříň, plastová maska povrchově upravená potiskem, bílé popisy potenciometrů a předvoleb. Kovový lem kolem obrazovky.


Description: VHF/UHF Color all transistor/IC TV receiver powered from AC net 220V/50Hz - 160W. Color system SECAM IIIb. Antiimplosive 61 cm color mask Delta picture tube (USSR production), 8 program tune sensors, tape recorder sound output, printed circuit boards. Wooden cabinet, plastic mask and back cover.