Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 4416A "Color 416"


Rok výroby/ Production: 1986/89 (Tesla Orava, n.p.)

Cena/ Price (1987): 16500,- Kčs


Popis: Plně polovodičový pětipásmový barevný televizní přijímač - superhet s mezinosným zpracováním zvuku dle normy OIRT (6,5 MHz) i CCIR (5,5 MHz) a příjmu barevného televizního vysíláni v systému SECAM IIIb a PAL. Napájení ze střídavé sítě 220V/50Hz - 95W. Plynulé ladění v rozsahu všech televizních pásem, 8 předvoleb ovládaných 3 tlačítky se zobrazením čísla předvolby na obrazovce, ovládání hlasitosti, basů, výšek, jasu, kontrastu a barevné sytosti potenciometry nebo dálkovým ovládáním, tlačítko pro vypínání přístroje. Barevná masková obrazovka typu "In line" československé výroby v licenci Toshiba o úhlopříčce 67 cm. Výstup pro nahrávání zvuku na magnetofon.

Dřevěná skříň, plastová maska šedé barvy, odklopný kryt potenciometrů.

První model nové vývojové řady barevných televizorů, označovaných jako řada "416". Šasi přístroje je rozděleno na několik funkčních celků, na levé straně svislá deska se signálovými moduly, napravo obvody vysokého napětí a řádkového rozkladu, uprostřed na dně skříně deska spínaného napájecího zdroje. Na levém boku je modul přijímače dálkového ovládání. Obvody přijímače jsou galvanicky odděleny od sítě 220V. Šasi bylo využito i v dalších přijímačích typu 419, 423, 425, 429, 430, 438 a dalších, lišících se jen úhlopříčkou obrazovky, obvody předvolby programů, dálkového ovládání a použitím konektoru SCART pro videomagnetofon.


Description: VHF/UHF Color all transistor/IC TV receiver powered from AC net 220V/50Hz - 95W. Color system SECAM IIIb and PAL. Antiimplosive 67 cm color mask "In line" picture tube (Czechoslovakia production), 8 program tune channels, tape recorder sound output, infrared remote control, printed circuit boards, switching power supply. Wooden cabinet, plastic mask and back cover. First model of new chassis "416" construction.