Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 442A "Spirituál"

Rok výroby/ Production: 1975-76 (Tesla Bratislava, n.p.)

Polovodiče/ Semiconductors: 2x KF125, 4x KF124, 2x KC148, KF507, GC511K/521K, GA201, 2-GA206, 3x KY130/80, KA201, 1NZ70

Cena/ Price: 1780,- Kčs


Popis: Osmiobvodový AM (KV, SV, DV) a devítiobvodový FM (65-74 MHz) tranzistorový superhet s napájením ze střídavé sítě 220V/50Hz. Ovládání hlasitosti, basů a výšek otočnými potenciometry, feritová anténa, přípojka pro magnetofon, reproduktor a antény. Tlačítkový přepínač vstupů, oválný reproduktor, maska a stupnice z plexiskla, plastová skříň potištěná motivem dřeva.

Spirituál je černošská duchovní píseň vztahující se ke Starému zákonu (nejčastěji k příběhu vyvedení Izraelitů Mojžíšem z egyptského otroctví) nebo k Bibli obecně. Spirituály vznikaly jako projev náboženské víry i touhy po svobodě u amerických, ale i afrických černochů. U původních spirituálů zpravidla není znám autor, jde tedy o svého druhu lidové písně.


Description: All transistor 8-circuit AM (SW, MW, LW), 9-circuit FM (65-74 MHz) superheterodyne powered from AC net 220V/50Hz. Ferrite antena, tape recorder and external speaker connector, volume, bass, treble control. Oval speaker, plastic cabinet, plexiglass scale.