Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 4429A "Color 429"

Rok výroby/ Production: 1985/86 (Tesla Orava, n.p.)


Popis: Plně polovodičový barevný televizní přijímač s napájením ze sítě 220V/50Hz s obrazovkou o úhlopříčce 67 cm, vybavený infračerveným dálkovým ovládáním. Automatické přepínání norem PAL/SECAM IIIb, příjem zvukového doprovodu OIRT i CCIR, výstup pro magnetofon a sluchátka, 8 předvoleb, ovládaných pomocí 3 tlačítek se zobrazením čísla předvolby na obrazovce, ovládaných 3 tlačítky, ovládání jasu, kontrastu, barevné sytosti a hlasitosti otočnými potenciometry, přepínač zvukové normy pro systém Secam a zvuk 5,5MHz. Přístroj má tyristorový řádkový rozklad, modulovou koncepci, dvě svislá a jedno vodorovné chassis. Obrazovka IN-LINE zlepšené konstrukce se sedlotoroidními cívkami, vyráběná v licenci firmy Toshiba. Základní zapojení přístroje je shodné s Color 110ST.


Description: All transistor/IC color VHF/UHF TV receiver powered from AC net 220V/50Hz. PAL/SECAM, 6,5/5,5MHz sound intercarrier. Infrared remote control. Antiimplosive 67 cm picture tube, 8 program tune presets with digital preview, tape recorder and headphones output, printed circuit boards, module construction. Wooden cabinet, plastic mask.