Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 444A "Duetto"

Rok výroby/ Production: 1983-85 (Tesla Bratislava, n.p.)

Cena / Price : 1430,- Kčs


Popis: Celopolovodičový AM (KV, SV, DV) a FM (65,2-74, 87-104MHz) superhet s napájením ze střídavé sítě 220V/50Hz. Ladění na všech rozsazích pomocí varikapů, keramické filtry 455 kHz a 10,7 MHz jako soustředěná selektivita na vstupu mf zesilovačů, feritová anténa, přípojka pro magnetofon a reproduktor, ovládání hlasitosti a tónové clony. Tlačítkový přepínač vstupů a AFC, oválný reproduktor, stupnice z plexiskla, plastová skříň.


Description: All transistor/IC AM (SW, MW, LW), FM (65,2-74, 87-104MHz) superheterodyne powered from AC net 220V/50Hz. Varicap tuning, piezo filters 455 kHz and 10,7 MHz, ferrite antena, tape recorder and external speaker connector, volume/tone controls. Oval speaker, plastic cabinet, plexiglass scale.