Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 447A "Progresson"

Rok výroby/ Production: 1989-91 (Tesla Bratislava, n.p.)

Cena/ Price (1990): 1500,- Kčs


Popis: Celopolovodičový AM (KV, SV, DV) a FM (66-76, 88-108MHz) superhet s napájením ze střídavé sítě 220V/50Hz. FM vstupní jednotka s FET tranzistory. Feritová anténa, přípojka pro magnetofon a reproduktor, ovládání hlasitosti, basů a výšek. Otočný přepínač vlnových rozsahů, na stupnicovém ukazateli LED dioda jako indikátor zapnutí. Oválný reproduktor, stupnice z plexiskla, plastová skříň. Poslední přijímač, vyráběný firmou Tesla Bratislava, po zrušení továrny jej ještě vyráběla soukromá firma PROGRESS, tyto přijímače jsou bez označení TESLA.


Description: All transistor/IC AM (SW, MW, LW), FM (66-73. 88-108MHz) superheterodyne powered from AC net 220V/50Hz. Ferrite antena, tape recorder connector, volume/bass/treble controls. Oval speaker, plastic cabinet, plexiglass scale. Last original Tesla receiver.