Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 512070 "Tábor I"


Rok výroby/ Production: 1955/56 (Tesla Pardubice, n.p.)

Elektronky - přijímač/ Tubes - receiver: ECH21, EF22, 6B31, 6BC32, 6CC31, EM11

Elektronky - zesilovač/ Tubes - Amplifier: 6CC31, 2x EBL21, AZ12

Cena / Price (1955): 2600,- Kčs

Popis: Sedmiobvodový superhet (2x KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě, s vestavěným gramofonem H14 (33, 45, 78 ot.) a výkonovým dvojčinným zesilovačem 5W v jedné skříní. Přepínač funkcí, ovládání basů, výšek, hlasitosti, šířky pásma a kombinace vnitřních a externího reproduktoru, osvětlený prostor pro gramofon. 2 kruhové reproduktory, basový o průměru 280 mm a výškový 105 mm. Skleněná stupnice, dřevěná skříň, odklopný kryt gramofonu.

Přístroj byl pojmenován podle symfonické básně z cyklu "Má vlast" Bedřicha Smetany.


Description: Table radiocombination with gramoplayer H14 (33, 45, 78 rpm.) and push pull power amplifier 5W. Receiver: 7 circuits, 2x SW, MW, LW band, tube tuning indicator. Bass, treble, bandwidth control, int/ext. speaker switch, 2 round 280 and 105 mm speakers, Glass scale, wooden cabinet.