Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 521A "Populár"

Rok výroby/ Production: 1956/57 (Tesla Praha - Hloubětín, n.p. a Tesla Kolín, n.p.)

Elektronky/ Tubes: 6H31, 6F31, 6BC32, 6L31, EM11, 6Z31


Popis: Šestiobvodový (KV1, KV2, SV, DV) superhet s napájením ze střídavé sítě 110, 125, 150, 220, 240V/50Hz. Elektronkový indikátor vyladění. Kruhový reproduktor o prům. 160 mm (část série oválný 200 x 150mm), skleněná stupnice, dřevěná skříň, mosazná lišta, mosazné terče na knoflících. Přístroj se vyráběl rovněž jako stolní gramorádio 1001A "Dirigent".


Description: 6 circuit AM (SW1, SW2, MW, LW) superheterodyne powered from AC net 110, 125, 150, 220, 240V/50Hz. Round speaker 160 mm (part of production oval speaker 200 x 150 mm), tube tuning indicator, glass scale, wooden cabinet. Chassis was used also in radiogram 1001A "Dirigent".