Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 525A "Kvarteto"

Rok výroby/ Production: 1958/59 (Tesla Bratislava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECC85, ECH81, 6F31, 6B32, 6BC32, PL82, EM80

Cena / Price (1961): 1100,- Kčs

Popis: Šestiobvodový AM (KV1, KV2, SV1, SV2, DV), osmiobvodový FM (VKV OIRT) superhet s napájením ze střídavé sítě. Tlačítkové přepínání vlnových rozsahů, elektronkový indikátor vyladění, selenový usměrňovač B250C100, feritová anténa. Oválný reproduktor 200 x 150 mm, skleněná stupnice, dřevěná skříň, mosazné terče na knoflících. První čs. přijímač s rozsahem VKV. Chassis přijímače bylo použito v gramorádiu Supraphon LE61

Kvarteto je hudební soubor, který tvoří čtyři hráči na smyčcové nástroje. Obvyklé obsazení tradičního smyčcového kvarteta je 1. a 2. housle, viola a violoncello. „Otcem“ tohoto žánru je rakouský skladatel období klasicismu Joseph Haydn.


Description: 6 circuit AM (SW1, SW2, MW1, MW2, LW), 8 circuit FM OIRT superheterodyne powered from AC net 120-220V/50Hz. Oval speaker 200 x 150 mm, keyboard waveband switch, tube tuning indicator, selenium rectifier B250C100, glass scale, wooden cabinet. First Czechoslovakia receiver with FM band. Chassis was used also in Supraphon LE61 gramocombination.