Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 526A "Kantáta"

Rok výroby/ Production: 1958 (Tesla Kolín, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECH81, 6F31, 6BC32, 6L31, EM80, EZ81

Popis: Šestiobvodový (KV1, KV2, SV, DV) superhet s napájením ze střídavé sítě. Tlačítkové přepínání vlnových rozsahů, elektronkový indikátor vyladění, funkce "Interkom" s využitím externího reproduktoru (lze se dorozumívat vždy jedním nebo druhým směrem podle polohy přepínače. Oválný reproduktor 200 x 150 mm a 2 kruhové o prům. 100 mm (u výrobků s označením 526A-1 nahrazeny 2 elektrostatickými reproduktory), skleněná stupnice, dřevěná skříň, mosazná lišta, mosazné terče na knoflících. Přístroj se vyráběl rovněž jako stolní gramorádio 1003A "Orchestr".

Kantáta (lat., it. cantare = zpívat) rozsáhlé vokálně instrumentální dílo, zpravidla pro sóla, sbor a orchestr.


Description: 6 circuit AM (SW1, SW2, MW, LW) superheterodyne powered from AC net 120-220V/50Hz. Oval speaker 200 x 150 mm, keyboard waveband switch, tube tuning indicator, "Interkom" function with external speaker, glass scale, wooden cabinet. Chassis was used also in radiogram 1003A "Orchestr".