Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 535A "Echo Stereo"


Rok výroby/ Production: 1962/63 (Tesla Bratislava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECC85, ECH81, EBF89, 6B32, ECC83, 2xECL82, EM84


Popis: Šestiobvodový AM (KV, SV, DV), osmiobvodový FM (VKV OIRT) superhet s dvoukanálovým výkonovým zesilovačem a napájením ze střídavé sítě. Natáčecí feritová anténa, 2 selenové usměrňovače B250C75, plošné spoje, tlačítkové ovládání přepínání vlnových rozsahů, gramoreprodukce, vypínání, tónových rejstříků a feritové antény. Samostatná reprobedna pro druhý kanál, odpojitelná reprosoustava ve vlastním přijímači - lze zvolit, zda přijímač bude pravý, nebo levý kanál. Každá reprosoustava obsahuje oválný reproduktor 255 x 160 mm a kulatý výškový o průměru 100 mm.


Description: 6 circuit AM (SW, MW, LW), 8 circuit FM OIRT superheterodyne with stereo amplifier, powered from AC net 120-220V/50Hz. Rotation ferrite antena, tube tuning indicator, 2 selenium rectifiers B250C75, bass/treble/balance control, function keyboard switch. Separated speaker box for second sound channel. Oval speaker 255x 160 mm and high tone round speaker 100 mm.