Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 605A "Blaník"


Rok výroby/ Production: 1951/53 (Tesla Přelouč, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECH21, EF22, EF22, EBL21, AZ11

Popis: Šestiobvodový (KV, SV, DV) superhet s napájením ze střídavé sítě 110, 125, 150, 220, 245V/50Hz. Přepínač tónové clony a šířky pásma, pásmové ladění na KV. Kulatý reproduktor o prům. 200 mm, skleněná stupnice, dřevěná skříň. Odvozené typy pro vývoz se lišily podle země určení vlnovými rozsahy, stupnicí, indikátorem vyladění, tvarem skříně.

Blaník je symfonická báseň z šestidílného cyklu Má vlast od Bedřicha Smetany, která bývá hrávána jakožto poslední. Smetana skladbu dokončil 9. března 1879 a premiéru měla 4. ledna 1880 společně s Táborem, na který bezprostředně navazuje. Skladba Blaník je pojmenovaná po středočeské hoře Blaník, v níž podle staročeské pověsti spí vojsko v čele se Svatým Václavem.


Description: 6 circuit AM (SW, MW, LW) superheterodyne powered from AC net 110, 125, 150, 220, 245V/50Hz. Bandwidth/tone switch, SW bandspread, round speaker 200 mm, glass scale, wooden cabinet. Export versions with various changes.